Sigmund Espeland AS

Romerike sølv
Vestoppland sølv
Rogaland sølv
Nordland sølv
Tradisjon
Vestfold sølv

Det originale Rogalandssølv ble utviklet i 1935 av gullsmed Jørgen A.Berner. For å finne fram til det originale Rogalandssølvet, samarbeidet han med museet. Han tok utgangspunkt i sølvarbeider fra 1700- og 1800-tallet, foretok noen små moderniseringer, og designet er det samme i dag som i 1935 da Berner etablerte sitt verksted.

Søljen til Vestfoldbunaden ble tegnet i 1934.

Utgangspunktet var en liten spenne som ble funnet ved gravingen rundt Mariakirken i Tønsberg på midten av forrige århundre. Denne spennen ble direkte kopiert og tjener i dag som cape-spenne til bunaden. Videre er det relieffet på denne spennen som er videreutviklet og tilpasset alle de andre delene etter hvert som de ble laget.

Produksjon: Sigmund Espeland AS


NyhetsbrevNyhetsbrev