Pris, bestilling og transport

Prisnivå, bestilling og transport:
Pristilbudet varier fra produsent til produsent. Eksportprisene varierer gjerne mellom 45-73% av veil. pris avhengig av produsenten  Be om tilbud. Norway Abroad kan kontaktes på:
Tlf: 909 27 398
E-post: post@norwayabroad.no
Adresse: Vollsveien 161, 1359 Eiksmarka.

Brosjyrer
Norway Abroad baserer seg på produsentenes hjemmesider.

Transport ut av landet:
Det mest gunstige er naturlig nok å ta varene ut med et flyttelass. Varene kan sendes direkte til speditør/flyttelass. Fakturaen for innkjøpene sendes da til deg og i kopi til speditøren. Speditøren sender da de nødvendige tollpapirene i retur til Norway Abroad.

Det er også mulig å ta varer gjennom tollen ved utreise/hjemreise. Klarerte tollpapirer må da returneres til Norway Abroad. Forutsetningen for personlig tollklarering er at den som tar varen med har bostedsadresse i utlandet. Du vil da få et ferdig utfylt tollskjema fra Norway Abroad som skal stemples av tollvesenet ved avreise. . Husk at tollerne har rett til å se varene ved klarering.

Norway Abroad er ikke tilknyttet Norway Tax-free ordningen o.l. Det gir deg et større avslag i det du får glede av hele merverdiavgift fradraget.

Vi sender også med UPS hvor vi har gode rater og med posten.

Toll og avgifter i bostedslandet.
Hva som skjer i mottakerlandet vil variere fra land til land og også avhenge av kjøperens status i landet som diplomat eller ikke diplomat. Regelverket her må kjøper selv undersøke. Kontakt flyttebyrået ditt for å få informasjon om dette.

Hva om noe mangler på flyttelasset?
Jeg vil begynne med å si at dette kan være en meget tidkrevende prosess. Det er mange ledd som må gå igjennom sine papirer for å finne ut av hva som kan ha skjedd. Her kommer noen tips om hvordan man bør gå frem:

 • Undersøk om det ligger igjen hos flyttebyrå/speditør.
  Det kan være etterlatt på lageret eller det er mulig at det er blitt plassert på feil flyttelass. Den første henvendelsen hit er det mest hensiktsmessig at du tar, fordi det er du som er flyttebyråets kunde og ikke NORWAY ABROAD.
 • Er lasset ditt kjørt sammen med flyttelasset til en kollega ?
  Ta en telefon til vedkommende.
 • Gi NORWAY ABROAD beskjed om mangelen.
  Varen spores fra leverandør til flyttebyrå. Er varen levert til flyttebyrået vil speditøren ha et kvittert fraktbrev. Kopi av dette vil jeg så sende til flyttebyrået/speditøren og deg som kunde. Dette er bevis på at varen er levert til flyttelasset
 • Tapet må meldes til forsikringsselskapet ditt.
  På hvilket tidspunkt dette skal skje må dere selv avklare med selskapet. Det er da opp til forsikringsselskapet å kreve erstatning hos flyttebyrået eller transportøren i Norge. Vi anbefaler at det gjøres med en gang vi har gjennomført sporingen og at det er klart at flyttebyrået ikke har varene.  

 


NyhetsbrevNyhetsbrev