Gullsmed Jørgen A.Berner

Det originale Rogalandssølv ble utviklet i 1935 av gullsmed Jørgen A.Berner. For å finne fram til det originale Rogalandssølvet, samarbeidet han med museet. Han tok utgangspunkt i sølvarbeider fra 1700- og 1800-tallet, foretok noen små moderniseringer, og designet er det samme i dag som i 1935 da Berner etablerte sitt verkst


NyhetsbrevNyhetsbrev